Az érzelmek s áradásaik az ikerlángoknál 3. rész: A harmadik

Egy párkapcsolatban előbb – utóbb feljön a harmadik fél kérdése. Ezalól az Ikerlángok se kivételek. Bár azt gondolhatjátok, hogy ők már túl vannak ezen, s fel sem merülhet, hogy bárki is be tud lépni közéjük. Pedig hozzájuk is bekopogtathat a harmadik. Két módon tud valaki beférkőzni. Bármennyire is tiszta, magasztos az ikerlángok egymással való kapcsolata, mind a kettőjükben vannak határok, szabályok, olyan dolgok, melyekre az egyik vágyhat, de a másik elhárítja magától, vagy akarja, de nem tudja beengedni. Nem az a lényeg, mi az, hanem hogy van egy hely, ahová az a bizonyos harmadik beférhet. A másik lehetőség, hogy egy sorsszerű, karmikus találkozás történik, ahol az egyik ikernek dolga van valakivel. Azt mondjátok, hogy minden kapcsolatban így van ez a harmadik esetében. Miben más ez az Ikerlángoknál? A hozzáállásban, a megértésben, s a megélésben más. Már említettem, hogy az Ikertérben mindent éreznek az Ikerlángok. Ez nincs is másképpen a harmadik belépésekor sem. Megérzik, hogy az egyik elfordul a másiktól, szinte azonnal, már abban a pillanatban is megérezhetik az elfordulást, amikor megtörténik de lehet, hogy csak akkor mikor a másik hiánya már egy „küszöbértéket” elér. Az Ikerlángkapcsolat egy állapot a párkapcsolat tiszta szintje, melybe nem fér bele a másik fél „bántása”, egyfajta kölcsönös tisztelet, megbecsülés, szeretet. Ha bejön a harmadik, akkor is érvényes ez. A másik szeretete az, ami továbbra is megtartja az Ikerláng állapotot. Az új ember új élményt, megélést hoz be, azt, amit ketten nem tudnak valamilyen okból megélni.  A szeretet vezérli ilyenkor mindkettő Ikert. Szeretet abban, hogy a másik megélhesse azt, amit nem tud neki megadni, illetve a szeretet abban, hogy aki az új felé megy, az beviszi azt az újat kettejük közé, amit megtapasztal. Nagyon kényes itt az egyensúly. A féltékenyég, a szemrehányás, s egyéb olyan rosszul megélt érzelmek, melyek a nem Ikerláng állapotú párkapcsolatokban gyakran feljönnek egy harmadik megjelenésekor, csak addig képesek távol maradni az Ikerlángoknál, amíg tisztelik, szeretik, s megbíznak egymásban. S ez mind a két félre igaz. Amint az egyikben ez a fajta tisztaság meginog, könnyen a „megszokott” reakciók fognak előjönni. Ami „nehezíti” ezt a helyzetet, hogy az Ikertéren mind a ketten érzik, mi van a másik félben, mit érez. A másiktól való elfordulást, a feljövő kételyeket, vívódásokat is. Éppen ezért, bár mindig is fontos, de a harmadik esetében még inkább fontos, hogy az Ikerlángok megbeszéljék, kibeszéljék a bennük lévő eseményeket.