Szervezetállítás

MIT TUD A SZERVEZETÁLLÍTÁS MINT MÓDSZER NYÚJTANI?

„Megmutatja azt, ami van”. A szervezetállítás segítségével feltárhatók azok a rejtett folyamatok, amelyek a különféle szervezetek – így például vállalkozások – optimális működését befolyásolják.

A módszer egy olyan döntéstámogató eszköz, amellyel még a döntések – amely többek között lehet egy új projekt/program elindítása, egy új termék piacra dobása, egy új munkatárs felvétele, gyártás optimalizálása, vagy akár munkahelyi személyi kérdések – meghozatala előtt tesztelhetjük azok lehetséges jövőbeli hatásait. A módszert nagy sikerrel alkalmazták már többek között az IBM-nél, a Daimler-Crysler-nél vagy éppen a BMW-nél.

MIÉRT AJÁNLOM A SZERVEZETÁLLÍTÁS MÓDSZERÉT?

A klasszikus szervezetfejlesztési és üzleti tanácsadási szolgáltatások a legjobb igyekezet ellenére sem tudnak mindig eljutni a problémák valós okaihoz. Ezért ezek kitűnő kiegészítője lehet a szervezetállítás, amely a szervezetekben munkálkodó rejtett (jéghegy alatti) dinamikákra mutat rá.

A SZERVEZETÁLLÍTÁS ELMÉLETI HÁTTERE

A szervezetállítás egy rendszerszemléletű, megfigyelésen alapuló módszer, amelynek alapjait Bert Hellinger német terapeuta tette le. Ő elsősorban családi rendszerekkel dolgozott, ugyanakkor az általa kidolgozott elvek alapján és az ő ösztönzésére Gunthard Weber helyezte át a módszert szervezeti síkra mintegy 20 évvel ezelőtt. A szervezetállítás arra épít, hogy az egyes szervezetek tagjai össze vannak kötve egy információs mező által; a rendszerállítók ezt „mindentudó (morfogenetikus) mezőnek” nevezik.

MILYEN FŐBB LÉPÉSEKBŐL ÁLL EGY TIPIKUS SZERVEZETÁLLÍTÁS?

A szervezetállítás történhet egy szervezetfejlesztési és innovációs folyamatba ágyazottan (menedzsmentállítás), valamint akár egyszeri szervezetállításra is lehetőség nyílik.

1. Menedzsmentállítás

Ennek főbb lépései:

- szervezeti diagnózis: a szervezet állapotának felmérése abban segít, hogy pontosan feltárhatók legyenek azok a problémák, amelyek felállítása a szervezetet ténylegesen előre viszi és megtervezhető legyen a szükséges változási folyamat

- szervezetfejlesztés: a szervezetfejlesztési folyamat segít a szervezetállítások eredményeit azonnal az üzletmenetbe integrálni, így a változási folyamat gördülékenyebben tud megvalósulni

- rendszeres állítási műhelymunka: az egyes állítások rendszeres időközönként történnek. Az állítások egy szervezetfejlesztési/innovációs folyamatba ágyazottan valósulnak meg és az eredményei rögtön hasznosulnak a napi üzletmenetben. Mindig az aktuális üzleti témákat állítjuk fel.

2. Szervezetállítás alkalomszerűen

Ennek főbb lépései:

- Előzetes interjú: az interjú során az állításvezető kérésére az ügyfél megfogalmazza a problémát és az állítás célját; majd beazonosítjuk a rendszer azon elemeit, amelyeknek jelentőségük van. Ezt követően az állításvezető javaslatára az ügyfél kiválasztja a csoportból az egyes elemeket képviselő szereplőket (pl. stratégiai cél, célcsoport, projektötlet, piaci lehetőségek, jogszabályi változások stb.).

- Állítás: különböző módszer-specifikus technikákkal az állításvezető fokozatosan átalakítja kezdőképet az optimális megoldás irányába.

- Utólagos konzultáció: ennek keretén belül értelmezzük az állításon látottakat, valamint az utána bekövetkezett történéseket.

MILYEN TÉMÁKBAN TUD HATÉKONY SEGÍTSÉGET NYÚJTANI A SZERVEZETÁLLÍTÁS?

A szervezetállítás elsősorban vállalati döntések előkészítését szolgálja. Az alábbiaknak néhány rövid esettanulmányon keresztül mutatjuk be, hogy milyen kérdésekre kaphat választ egy szervezetállításon keresztül.

Eset 1: új osztály létrehozása

Egy vállalat egyik csoportvezetőjét előléptetik és felkérik, hogy hozzon létre egy új osztályt. Ezt a fejleményt más osztályok ellenkezéssel fogadják. Az ügyfél a csoportvezető. Egy szervezetállítás például az alábbiakat tisztázhatja:

 • Milyen a kapcsolata a leendő osztályvezetőnek a többi osztályvezetővel?
 • Hogyan oldja fel a leendő osztályvezető a felmerülő konfliktusokat?
 • Az új osztály sikeres munkavégzéséhez milyen erőforrások és készségesek szükségesek?

Eset 2: gyártási munkamenet optimalizálása egy konkrét termék esetében

 • Jelenleg optimális-e a munkamenet érdemes-e átalakítani?
 • Milyen az egyes munkafázisok egymáshoz viszonyított hatékonysága?
 • Hol szükséges-e változtatni a termelésen a nyereségesség érdekében?
 • Szükség van-e személyi vagy logisztikai átalakításra?
 • Szükséges-e bővítés vagy csökkentés az optimális működésre?

Eset 3: kiválasztás konkrét pozícióra

Egy pozíció betöltése előtt a következőket vizsgálhatjuk meg:

 • Valóban szükséges felvenni az adott embert?
 • Munkakör betöltéséhez szükséges készségek, képességek, tapasztalatok és tudás
 • meghatározása, amelyek segítik az álláshirdetés kidolgozását, valamint a munkaköri leírás elkészítését;
 • Jelöltek tesztelése: melyiknek milyen hatása lenne a szervezetre?

Eset 4: megvalósítás előtt álló projekt vizsgálata

A szervezetállítás során az alábbiakat vizsgálhatjuk:

 • A projektgazda viszonya a projekthez és a többi érintett félhez;
 • A projekt erősségei és gyenge pontjai;
 • A makrogazdasági környezet hatásai a projektre;
 • Az ügyfelek viszonyulása a projekthez.

Eset 5: csapatépítés

A szervezetállítás során az alábbiakat vizsgálhatjuk:

 • A cég, iroda, üzem, részleg személyi konfliktusainak felderítése;
 • A dolgozók képességüknek, tudásuknak megfelelő munkakörben való tevékenységének felderítése;
 • Egy átszervezés hatékonyságának vizsgálata;
 • A munka termelékenységének, gördülékenységének optimalizálása