Az új közösségek szellemi szerkezete

Az új közösségek Mag-Tag-Nyíl modellje

A MTNY modellben mindenhol nagyon fontos elem a hármasság.

A Mag hármassága

A Mag is mellérendelődő szerkezetű. Összetevői a Tud, az Érez, és az Akar. Mindhárom terület egyenrangú, egyik sem nőhet a másik fölé. Lehet az egyik-másik hangsúlyosabb, de akkor is egyenlőnek kell maradniuk. A hangsúlyosság csak a   élkitűzésekben jelenhet meg, azaz, amelyik mag-tag hatáskörébe tartozik a megoldandó feladat, ő a témavezető, de mind a
két másik mag-tag véleményét kikéri az adott ügyben, közösen hozva meg a döntést. A Mag szerkezetében szintén benne van a MTNY modell. Mivel a közösségeknek egy magasabb szellemiséget kell képviselniük, így a MTNY-ben is magasabb rezgésű energiáknak kell érvényesülniük.

A Nyíl energiái az Akar-ban jelennek meg. A Marsból Hold lesz. Az ösztöni, akaratérvényesítő cselekvéseket a belső intuitív, a szakmaiság (szellemiség) felé forduló cselekvések váltják fel.

A Tag energiái az Érez-ben jelennek meg. A Merkúrból Neptun lesz. A tapasztalatokon keresztül létrejövő szeretet, megértés, elfogadás lesz a vezérlő elv. A legfőbb területe a kommunikáció, az érdekek egyeztetése, mind a Mag-on belül, mind kifelé a Tag és a Nyíl felé, erőforrások felkutatása. A Mag energiái a Tud-ban jelennek meg. A Jupiterből Nap lesz. A szakmai tudás
(szellemiség) formába való öntése, létrehozása, megteremtése. Ide tartoznak az ötletek, tervek, illetve azok elméleti kidolgozása.

A folytatást itt olvashatjátok:

Az új közösségek szellemi szerkezete.pdf (259659)