Oroszlán hava

2013. július 22. – augusztus 23.

 

Az Oroszlán a dolgok érlelése, a megvalósulásban való kiterjedés, az alkotás örömének, önmagunk kiteljesedésének hónapja.

 

Ebben a hónapban ismét egy nagy trigon kíséri utunkat. A nagy trigon tulajdonsága, hogy igazán nem kell tennie az embernek azért, hogy létre jöjjön. Olyan folyamatokat irányit, melyek maguktól megvalósulnak, amelyeket fentről küldenek nekünk támogatólag. Ebben a hónapban a nagy trigon a X. házas Szaturnusz, a 2. házas Neptun és a VII. házas Mars Jupiter együttállás között van. A Szaturnusz az egyéni célokért való törekvést hozza, a Neptun az anyagiak, a biztonság elengedését, a Mars Jupiter együttállás pedig segíti azokat a cselekvéseink megjelenését a külvilágban, melyek belülről fakadnak. Ez egy önmagát gerjesztő folyamat. Ha el tudjuk engedni a biztonságot, merünk lépni, cselekvésileg tudunk tenni azért, hogy amiben hiszünk, megvalósítsuk, és ezáltal a saját egyéni céljaink felé megyünk, mely támogatja azt, hogy merjünk új utakat nyitni, lelépjünk a megszokott, biztos alapokról. Persze a változás akkor is megtörténik, ha nem merjük elengedni a biztonságot. Ekkor elveszíthetjük azt amibe a legjobban kapaszkodunk, így kényszerítve rá, hogy cselekedjünk, s kénytelenek legyünk kitűzni egyéni céljainkat.

 

A segítő energiákat azért kapjuk, mert két főbb feladattal szembe kell néznünk. Ezt két T-kvadrát közvetíti számunkra. A T-kvadrát mindig egy szembenállásból és a szembenállás mind két tagjára egy harmadik pontról vetett kvadrátról van szó. A szembenállás megoldása mindig a T-kvadrát csúcsán álló bolygónál található. Az egyik T-kvadrát a 2. házas Hold, a 8. házas Nap és a X. házas Szaturnusz között van. A feszültséget a Nap Hold szembenállása hozza. A Hold az anyagból adódó érzelmi biztonságot (azaz azt a valamit – pénz, ingatlan, tárgy – amit nem tudunk elengedni, mitől várjuk a biztonságot), a Nap pedig a belső, nem fizikai életünkben való előrelépést jelöli. Ha a biztonságot választjuk, nem tudunk fejlődni, ha a fejlődést választjuk, elveszítjük a biztonságot adó anyagi dolgunkat. Ezt a feszültséget, félelmet, akkor tudjuk elengedni, s átlépni rajta, ha kitűzzük, hogy milyen célt akarunk követni. Mivel ezt a célkitűzést a nagy trigon is támogatja, könnyebben meg tudjuk tenni, illetve létre is jön magától.

 

A másik nagy feladat, amivel szembe kell nézni, az I. házas Plútó a 3. házas Uránusz és a VII. házas Merkúr közötti T-kvadrát. Itt a saját énünk fontossága és a mások rólunk alkotott véleménye közötti ellentétek okozzák a feszültséget. Hiszen a Plútónak fontos a külvilág elismerése, a másokra gyakorolt rányitói szerepe. Amíg arra törekszünk, hogy mi legyünk a dominánsak, hogy elismerjék értékeinket, akkor nem vesszük figyelembe mások véleményét. Viszont, ha a mások véleményére figyelünk, nem tudjuk megmutatni személyiségünk „nagyságát”, hogy mekkora lépést tettünk meg. Az ellentmondást az Uránusz hozza meg, amennyiben fel tudjuk vállalni önmagunkat, saját másságunkat, a környezetünkben, ezáltal szabaddá válva a külső elvárásoktól.

 

Ebben a hónapban fel kell vállalnunk saját szabadságunkat, céljainkat, elengedni a megbéklyózó biztonságvágyunkat és megvalósító cselekvéseket tenni a lelkünk által vezérel dolgok érdekében.