Bak hava

2013. december 21. – 2014. január 20.

 

Bak a célszerűség, a céltudatosság a racionalitás, s a kézzelfoghatóság hónapja. Ekkor hozunk új döntéseket, tűzünk ki új célokat. A világ hideggé és rideggé válik, itt a tél.

 

A vágyainknak nem kedveznek most a csillagok. A ridegség és keménység nem az időjárásban jelenik meg. A Szaturnusz, mint a Bak bolygója az 5. házban a vágyainkról mondat le. Nincs helye az álmodozásnak. De azon vágyainkat, melyeket célként kitűzünk, s a realitás talajára rakjuk, kozmikus támogatásra lelnek ebben az időszakban. A 8. házas Neptun szintén az illuzórikus vágyainkról való lemondást kéri. Lehetőséget kapunk, hogy az „újévi fogadalmainkat” ne a vágyaink alapján hozzuk meg, hanem olyan célokat tűzzünk ki magunknak, melyeket meg is akarunk valósítani. A csillagok energiája segít abban, hogy önmagunkkal szemben őszinték legyünk, az érzelmeket, vágyakat, félelmeket és fájdalmakat elengedjük, ne foglalkozzunk a nehézségekkel a „vérző, fájó sebeinkkel”, csak a célt lássuk magunk előtt, s csak azt, ami az eléréséhez vezet minket.

 

Nem lesz feszültségektől mentes ez a hónap. A munka és az elvonulás, az egyéni érzések, sérülékenység és a racionális fizikai célszerűség, a szabad jövő és a múlthoz való ragaszkodás feszíti a Bak hónapját. A Rák Jupiter a 12. házban az elvonulást szeretné, azonosulni a legmélyebb érzelmeinkkel, vágyainkkal, szemben vele a 6. házban a Nap Merkúr együttállás és a Plútó a munkára, szolgálatra hívja fel a figyelmet. Most tudunk teremteni, ha elvetjük a magokat, ha megalapozzuk a céljainkat. Mivel szembenállásról van szó, vagy az egyik vagy a másik jön létre, ha az érzelmeinket éljük meg, elszalasztjuk a magvetés lehetőségét, ha magot vetünk, nem tudunk elvonulni.

 

A Rák Asc és a Dsc-en álló Bak Vénusz szembenállása egy másik aspektusból világítja meg ugyan ezen problémát. Az Asc a személyes érzelmeinket erősíti fel, az érzelmek Egón keresztül való megélését, azaz az érzelmekbe való belesüllyedést, míg a Bak Vénusz a kérlelhetetlen anyagi dolgokat hozza meg. Nem törődve az érzéseinkkel rángat le a földre, akár a pénz oldaláról szorít minket a sarokba, akár a vágyainknak mutat kegyetlenül reális tükröt. Minden féleképpen megráz, s stabilizálni akar bennünket. A kérdés csak az, mennyire ragaszkodunk az érzéseinkhez. De félre ne értsük. Nem az érzésekkel van a gond, a Vénusz jelenleg csak az szeretné elérni, hogy a megfelelő helyre tegyük őket, s csak akkor mélyüljünk el bennük, mikor annak itt az ideje.

 

A X. házas Kos Uránusz és a IV. házas Mérleg Mars a szabadon megválasztott saját jövő és a múlthoz való megfelelés, ragaszkodás feszültségét hozza. Hiszen a régi dolgok ismerősek, bejáratottak, s egy bizonyos érzelmi biztonságot hoznak, míg az új dolgok úttörő jellegűek, „vágni kell a sűrű bozótost”, de tele van energiával.

 

Alaposan gondoljuk végig, mit szeretnénk megvalósítani az elkövetkezőkben, mit is kívánunk, s mit fogadunk meg az Új Évre.

 

Sikerekben gazdag, időszak BÚ(jj)ÉK belétek!